IV СОКОБАЊСКИ МЕДИЦИНСКИ ДАНИ - Сокобања - 10. до 12.10.2014.

Специјална болница за неспецифичне плућне болести ''Сокобања'' организовала је Стручни скуп ''IV Сокобањски медицински дани'', који је одржан 10, 11. и 12. октобра 2014.године.
Програмом Скупа одржани су предвиђени курсеви ''Новине у кардиологији'', ''Инфекције респираторног система'' и ''Новине у физикалној медицини и трауматологији''. Овај стручни скуп је окупио еминентне стручњаке из области пулмологије, кардиологије, физикалне медицине и рехабилитације, спортске медицине и педијатрије, са врло актуелним темама, те је новим сазнањима и разменом искустава учесника, дао свој значајан допринос даљем развоју струке.

Активно учешће на овом струцном скупу 12.10.2014.године имао је Директор Дома здравља Доц. др Милорад Јеркан са темом  “Основни принципи масаже и специфичности код спортиста”.

Доц. др Милорад Јеркан са темом  “Основни принципи масаже и специфичности код спортиста”.