ПОСЕТА РУМУНИЈИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “РАЗВОЈ ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА У СРБИЈИ“

Представници Службе кућног лечења и медицинске неге Дома здравља Ниш, од 8-12.септембра 2014. године, посетили су хоспис у Брашову (Румунија) у  оквиру пројекта “Развој палијативног збрињавања у Србији“.

Хоспис у Брашову  је проглашен као један од 5 центара од значаја у Југоистоној Европи.Он је и научно наставна база са великим бројем доктора наука у овој области.

Хоспис Каса Сперантеи је основан 1992 године у Румунији и то као прва наставна база у овом делу Европе.Данас је овај хоспис водећи у палијативној нези.

Осим стручњака-професионалаца,  велико учешће имају и волонтери, донатори и сви људи добре воље . Вишестручни тим обезбеђује медицинску, психолошку,духовну и социјалну подршку у хоспису и пацијентовом дому.Тако се пружа висококвалитетна,професионална и бесплатна палијативна нега.

Једнонедељну посету је водила национални кординатор за палијативно збрињавање Србије. Свакодневним радом упознали смо се са свим сегментима и начином рада.
Служба кућног лечења и медицинске неге Дома здравља Ниш збрињава велики број пацијената у терминалној фази своје болести те је  ова посета била од великог значаја.