48 DAYS OF PREVENTIVE MEDICINE, 23-26.09.2014. NIŠ,SERBIA

48 Дани превентивне медицине - Међународни конгрес, одржани су у Нишу од 23-26.09.2014. године у организацији Института за јавно здравље Ниш, Универзитета у Нишу, Медицинског факултета Ниш и Српског лекарског друштва. Овом конгресу присуствовали су лекари Дома здравља Ниш из Одељења социјалне медицине, статистике и медицинске информатике, Службе поливалнтне патронаже и Службе кућног лечења и медицинске неге.

ГЛАВНЕ ТЕМЕ КОНГРЕСА БИЛЕ СУ:

  • Актуелни народноздравствени проблеми заразних болести
  • Епидемиолошке карактеристике и значај масовних хроничних незаразних болести
  • Микробиологија данас
  • Актуелне паразитозе
  • Животна средина и здравље
  • Исхрана и здравље
  • Показатељи здравственог стања и функционисање здравственог система
  • Актуени изазови у промоцији здравља