ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ

У оквиру пројекта Министарства здравља Републике Србије и Канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији "ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ",  Дом Здравља Ниш,  су 23.07.2014. године посетиле представнице овог пројекта:

 • Представник пројекта - Станислава Вучковић, из канцеларије УНИЦЕФ-а за Србију
 • Представник пројекта - Прим др Драгана Лозановић, из Института за мајку и дете - Београд

Циљ заједничког састанка:

Да представнике Дома здравља упознају са задацима и циљевима овог пројекта, као и да се гости упознају са условима рада и могућностима за спровођење овог пројекта у нашој установи.

Представници Дома здравља који су учествовали у раду овог заједничког  састанка:

 • Помоћник директора за орг. и мед.питања -Доц Др Јасмина Ранковић
 • Начелник педијатрије - Др сци мед Гордана Грујић Илић,                 
 • Координатор  пројекта.: Др Снежана Здравковић     
 • Шеф службе информатике - Др Драгана Пантић, спец. соц. мед.
 • Виша медицинска сестра на педијатрији -Александра Стојковић Дикић
 • Заменица главне сестре патронажне службе Дома Здравља Ниш

Сатанак је водила  Доц Др Јасмина Ранковић и присутне упознала са досадашњим радом развојног саветовалишта педијатријске службе, организацијом истог, условима рада, као и са извесним тешкоћама у раду овог саветовалишта, углавном због недовљног броја педијатара у самој служби. Такође је указала на спремност руководства Дома Здравља Ниш, да подржи рад развојног саветовалишта као и едукацију других педијатара за рад у њему, а такође подржала и сам пројекат УНИЦЕФ-а, који је од великог значаја за побољшање квалитета рада развојног саветовалишта.

Директорка је упознала присутне и са радом патронажне службе и значаја патронаже у раном откривању развојних поремећаја код деце.

Циљеви пројекта:

 • Станислава Вучковић представноица УНИЦЕФ-а и Др Драгана Лозановић, упознале су присутне са циљевима овог пројекта а то су:
 • Успостављање сарадње са свим дечјим клиникама, факултетима, институцијама специјализованим за подршку деци са тешкоћама и сметњама у развоју
 • Додатно мобилисање тима стручњака који се баве развојем деце на свим нивоима
 • идеје о даљем развоју примарне здравствене заштите и развојним саветовалиштима
 • стратегијама повећања обухвата деце из најосетљивијих друштвених група( као што су ромска деца и њихове породице)

        Нагласиле су да ће се Пројекат Дома Здравља  спроводити кроз следеће активности:

Обавезе и активности Дома здравља

 • обуке патронажних сестара, педијатара и  ромских здравствених медијаторки и примену науценог у свакодневној пракси и подршку за решавање евентуалних тешкоћа у примени.
 • побољсање сарадње са осталим службама у заједници како би се омогућило боље интерсекторко повезивање и заштита најугроженије деце и њихових породица
 • процена капацитета Дома Здравља да кроз различите службе, а најпре педијатријску и патронажну службу, рад развојног саветовалишта, учешће у интер-ресорним комисијама и рад школа родитељства, пружи квалитетне услуге едукације родитеља.
 • унапредјење рада развојног саветовалишта обезбеђивањем квалитетне стручне обуке запослених, менторских посета релевантих стручњака, опремањем простора.
 • ангажман координатора пројекта који ће током 2 год. трајања пројекта подразумевати реализацију и праћење резултата свих активности које ће се спроводити у дому здравља и локалној заједници.
 • осигуравање техничких и организационих услова за спровођење програма
 • промене и примену правилника и процедура у ДЗ, стручних упутстава и водича, инструмената за процену развоја деце.
 • уређење простора развојног саветовалишта и осигурати да добијена опрема за развојно саветовалиште буде наменски коришћена.