САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ - АФИРМАЦИЈА ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Саветовалиште за младе Дома здравља у сарадњи са превентивном службом Завода за здравствену заштиту студената у Нишу покренуло је низ  мера и активности које имају за циљ превенцију насиља над децом и младима. Програм и активности превенције омогућавају благовремено уочавање потенцијалног насиља и  отклањање ризика, припрему за адекватно реаговање ако се насиље догоди, свеобухватну ресоцијализацију учесника у насиљу, заштиту права и смањењу додатне патње свих који су укључени у насиље.

Стручни тим који чине (педијатар,психолог,медицинска сестра) има за циљ да кроз индивидуални и групни здравственоваспитни рад помогне деци и родитељима у стварању сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосвере сарадње, уважавања и  конструктивне комуникације,  у коме неће бити насиља или ће га бити што мање.

Сваки сусрет са децом, младима и њиховим родитељима треба искористити у превентивном раду у циљу повећања сензибилисаности на насиље. С тим циљем је спроведена и ова акција у суботу 12.07.2014.године од  18-20 сати. У предивном амбијенту парка Чаир, велики број пролазника, родитеља и деце показало је интересовање за наш рад и уз прикладан промотивни материјал разговарали са члановима стручног тима. На овај начин деца свих узраста укључена су као креатори и реализатори  активности на превенцији насиља.

Циљ саветовалишта за младе је да се оваквим акцијама, пре свега, заустави насиље и злостављање, да се обезбеди сигурност, смањи ризик од понављања и да се ублаже и отклоне последице. На насиље се реагује одмах  у циљу најбољег интереса детета. Не само у најтежим ситуацијама насиља већ и када постоји само сумња да се насиље дешава, не треба одлагати реаговање. Потребно је зауставити насиље, обезбедити сигурност за сву децу и младе, а консултацијама на нивоу установе и са другим надлежним службама даље решавати проблем.