19th WONCA Europe Conference,02-05.07.2014.,LISBON,Portugal ''New routes for general practice and family medicine''

WONCA конференција има за циљ да буде важан догађај за европску ОМ / ФМ. Она је била прилика да доктори опште и породичне медицине дискутују о главним темама и  проблемима везаним за реорганизацију. У Португалу је,  пре кратког времена, урађена реорганизација ове службе, па су доктори ОМ могли на лицу места, кроз директну комуникацију и низ сесија, да обогате своја сазнања из те области.

Теме конгреса биле су:

 • Квалитет у примарној здравственој заштити
 • Истраживања у општој пракси и породичној медицини
 • Јачање улоге ОМ / ФМ у медицинском образовању
 • Свеобухватност заштите
 • Нови организациони модели у примарној здравственој заштити
 • Превенција болести
 • Промоција здравља
 • Фармакогеномика - персонализована медицина
 • Менаџмент хроничних пацијената
 • Информационе и комуникационе технологије у ОМ / ФМ
 • ОМ / ФМ , примарна здравствена заштита и одрживост здравственог система
 • Сложеност амбулантне неге

Наша установа је на овој конференцији, као  и на претходним, дала значајан допинос у раду. 24 доктора је својим активним учешћем разменило сазнања о организацији рада  са колегама из Европе.Ова сазнања требало би да, у великој мери, олакшају текућу реформу примарне здравствене заштите.