22. март – Светски дан вода 2014. „Вода и енергија”

Овогодишњи Светски дан вода обележава се под слоганом „Вода и енергија”, са циљем показивања позитивних аспеката везе између воде и енергије, као и начина на који се она може боље и делотворније искористити сарадњом свих заинтересованих страна.

На конференцији Уједињених нација о животној средини и развоју (UNCED) 1992. године предложено је да се 22. март одреди као датум којим ће се сваке године обележавати Међународни дан слатких вода. Скупштина Уједињених нација прихватила је тај предлог и почев од 1993. године овај дан се обележава скретањем пажње и наглашавањем различитих аспеката слатких вода.
Овогодишњи слоган „Вода и енергија” указује на аспект производње и преноса енергије, што подразумева коришћење водних ресурса, посебно за хидроелектране, нуклеарне и термалне изворе енергије. Већа потражња за ограниченим залихама воде ствара све већи притисак на произвођаче енергије (из водних ресурса) да траже алтернативне изворе енергије у другим обновљивим изворима енергије.

Циљеви Светског дана вода 2014 су:

  • Подизање свести о међусобним везама између воде и енергије.
  • Допринос политичком дијалогу, који се фокусира на широк спектар питања везаних за однос између воде и енергије.
  • Да кроз студије случаја покаже доносиоцима одлука у секторима енергије и вода, да интегрални приступ и решења питања вода – енергија, могу имати велике економске и социјалне интерактивне утицаје.
  • Идентификовање политички прихватљивих оквира и развојних капацитета у којима UN систем, а посебно UN-воде и UN-енергија, могу дати значајан допринос.
  • Идентификовање кључних актера на релацији вода – енергија и њихово активно укључивање

Ове године жели се усмерити посебна пажња на решавање проблема неједнакости у доступности воде и енергије, поготово за значајан број људи који данас преживљава без приступа питкој води (780 милиона), без адекватних санитарних услова (2,5 милијарде) и без електричне енергије (1,3 милијарде). С обзиром на познате чињенице колико нам је вода важна за живот и колико је социјално-економски развој зависан од воде, посебни је изазов квалитетно и добро управљати водним ресурсима. Потражња за слатком водом и енергијом у следећем периоду и даље ће се значајно повећавати. Ово повећање постаће велики изазов и ограничавајући фактор у готово свим земљама, а посебно у земљама у развоју. У том смислу нужно је идентификовати кључне актере у водно-енергетској повезаности те их активно укључити у њен даљи развој, подстицати управљачки дијалог међу доносиоцима одлука у енергетском и водном сектору и олакшати развој политике и законодавних оквира како би се на што једноставнији и најбољи начин остварило водно и енергетски ефикасна зелена економија.

Много више информација, едукативног материјала, плаката, брошура и осталих садржаја можете пронаћи на www.unwater.org.

Извор: Батут