Палијативно збрињавање у кућним условима

18.01.2014 у Рајићевој улици у Централном објекту Кућног лечења је одржано предавање члановима породица, пацијената на палијативном збрињавању.

Палијативно збрињавање у кућним условима је веома важно за цело друштво јер подстиче и оснажује пре свега солидарност међу људима.У центру целог система се налази пацијент и његова породица ,.са својим како медицинским тако и социјалним и духовним проблемима. Овом едукацијом желели смо да  их оснажимо и унапредимо њихова знања у свим аспектима, да добију информације о стању и могућностима лечења болести и тегоба стрпљиво и саосећајно.Као чланови тима у ПЗ осим пацијента ,његове породице значајну улогу има Кућно лечење - лекар,медицинска сестра,социјални радник,физиотерапеут,психолог, геронтодомаћица ,духовник,локална заједница,невладине организације,волонтери.

Палијативно збрињавање у кући обухвата све оно што је најплеменитије у медицини:лечи ,олакшава и даје подршку све до краја.Едукацију је одржао лекар,виша медицинска сестра и социолог Кућног лечења Дома здравља Ниш.Овим путем нагласили смо да постоји једнака доступност палијативног збрињавања свима којима је то потребно,да је потребно остварити добру сарадњу свих чланова тима како би се успоставила добра контролафизичких,психичких тегоба и духовних потреба.Такодје значајан сегмент рада је из домена социјалног радника који реагује на социјалне потребе оболелог и породице.