ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

ажурирано 03.10.2017.год.

Јануар 2017

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-3989/2016-01 од 21.11.2016.године, стручни састанак акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1423/16
Предавач: мс Соња Стојиљковић
Тема: Значај здравствено-васпитног рада код оболелих од дијабетес мелитуса
Термин: 18.01.2017.год. у 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоца 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр.153-02-2768/2016-01 од 18.08.2016.године, стручни састанак акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1893/16
Предавач: Др сци.мед. Гордана Грујић Илић
Тема: Фамилијарна хиперхолестеролемија-значај ране дијагностике
Термин: 26.01.2017.год. у 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоца 1

Стручни састанак II категорије Акредитован програм бр. 153-02-3989/2016-01 од 21.11.2016.године, стручни састанак акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1422/16
Предавач: фт Гордана Ивановић
Тема: Рехабилитација након фрактуре фемура код старијих особа
Термин: 26.01.2017.год. 15:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоца 1

Фебруар 2017

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-509/2016-01 од 03.03.2016, стручни састанак акредитован за лекаре, стоматологе, медицинске сестре, здр.техичаре. Акредитациони бр.А-1-612/16
Предавач: Др сци.мед. Миодраг Станковић
Тема: Поремећај аутистичног спектра-клинички аспекти
Поновљени термин: 21.02.2017. године у 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предаваче 2
                         за слушаоца 1

Март 2017

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-3989/2016-01 од 21.11.2016.године, стручни састанак акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1420/16
Предавач: вмс Драгана Станковић
Тема: Здравствена нега оболелог од туберкулозе
Термин: 15.03.2017.год. 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоца 1

Стручни састанак I категорије
Акредитован програм бр. 153-02-3989/2016-01 од 21.11.2016.године, стручни састанак акредитован за лекаре, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2608/16
Предавач: спец.др.мед. Јелена Николић Мицић, Братислав Бркић-лт
Тема: Биомаркери бубрежне функције код пацијената оболелих од дијабета
Важећи термин: 17.03.2017.год. 13:30 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
                         за слушаоца 2

Курс
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017.год., курс акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-538/17
Предавач: спец. Др мед. Марина Ђорђевић
Тема: Третман пацијената оболелих од дијабета на нивоу примарне здравствене заштите
Термин: 18.03.2017.год. у 09:30 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 12
                         за слушаоце 6

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр.153-02-2768/2016-01 од 18.08.2016.године, стручни састанак акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1034/16
Предавач: мс Ана Радомировић
Тема: Коморбидитети гојазне деце-улога медицинске сестре у превенцији
Термин: 21.03.2017.год. у 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоца 1

Април 2017

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-3989/2016-01 од 21.11.2016.године, стручни састанак акредитован за лекаре, стоматологе, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2607/16
Предавач: спец.др.мед. Миодраг Станковић
Тема: Поремећаји аутистичног спектра-аутизам, болест са хиљаду лица-клинички аспекти
Термин: 04.04.2017.год. у 13:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоца 1

Стручни састанак I категорије
Акредитован програм бр. 153-02-3989/2016-01 од 21.11.2016.године, стручни састанак акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, психологе, логопеде, социологе, васпитаче, дефектологе, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2606/16
Предавач: спец.др.мед. Снежана Здравковић, Милена Петковић, психолог
Тема: Примена УРД упитника за рано откривање развојних сметњи код деце
Термин: 04.04.2017.год. у 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
                         за слушаоца 2

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-3989/2016-01 од 21.11.2016. године, стручни састанак акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1372/16
Предавач: смсс Татјана Радосављевић
Тема: Распрострањеност интернета код младих
Термин: 05.04.2017.год. у 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоца 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-533/17
Предавач: спец.др мед. Драгана Јоксимовић Стевановић,прим.
Тема: Кандидоза дигестивног тракта
Термин: 06.04.2017.год. у 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Курс
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017.год., курс акредитован за лекаре, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-535/17
Предавач: Мр сци.др Данијела Цветковић
Тема: Атеросклероза-болест савременог човека
Термин: 08.04.2017.год. у 09:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 12
                         за слушаоце 6

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-319/17
Предавач: фт Татјана Пешић
Тема: Спондилолистеза
Термин: 11.04.2017.год. 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Курс
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017.год., курс акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-536/17
Предавач: спец.др.мед. Душан Симић
Тема: Савремени приступ психофизичкој припреми трудница за порођај
Термин I: 22.04. 2017.год. у 10:00 сати
Термин II:29.04. 2017.год. у 10:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 12
                         за слушаоце 6

Мај 2017

Курс
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017.год., курс акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-537/17
Предавач: Мр сци.мед. Милан Манојловић
Тема: Примена менаџмента у здравственом систему
Термин: 20.05.2017.год. 09:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 12
                         за слушаоце 6

Јун 2017

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1400/17
Предавач: спец.др мед. Славица Алексић,прим.
Тема: Најчешће болести простате са акцентом на хиперплазију простате
Термин: 08.06.2017.год. у 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, лабораторијске техничаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-531/17
Предавач: спец.др.мед. Јелена Николић Мицић
Тема: Значај одређивања ЦРП-а на нивоу примарне здравствене заштите
Термин: 20.06.2017.год. 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак I категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017.год., стручни састанак I категорије акредитован за лекаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1608/17
Предавач: Доц.др Срђан Љубисављевић
Тема: Дијагностиковање и терапија мигрене
Термин: 21.06.2017.год. у 12:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
                         за слушаоце 2

Курс
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017.год., курс акредитован за лекаре, социјалне раднике, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-534/17
Предавач: спец.др.мед. Братислава Шарац,прим
Тема: Ендокрине болести код пацијената кућног лечења Дома здравља Ниш
Термин: 24.06.2017.год. 09:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 8
                         за слушаоце 4

Септембар 2017

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. год., стручни састанак II категорије- медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-730/17
Предавач: вмт Александар Крстић
Тема: Квалитет живота пацијената са уринарним катетером
Термин: 04.09.2017.год. 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. год., стручни састанак II категорије- медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-740/17
Предавач: вмс Живослава Тасић
Тема: Дијабетично стопало
Термин: 05.09.2017.год. 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.08.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1071/17
Предавач: мс Виолета Радоичић
Тема: Алкохолизам-истине и заблуде
Термин: 14.09.2017.год. у 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. год., стручни састанак II категорије- медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-735/17
Предавач: врт Јелена Грујовић
Тема: Радиолошка заштита од јонизирајућег зрачења професионалног особља, пацијената и околине у условима Дома здравља Ниш
Термин: 22.09.2017.год. 13:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Курс
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017.год., курс акредитован за лекаре, биохемичаре,  медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-535/17
Предавач: Мр сци.др Данијела Цветковић
Тема: Атеросклероза-болест савременог човека
Термин: 23.09.2017.год. у 09,00 ч - ОДЛАЖЕ СЕ!
НОВИ ТЕРМИН ЈЕ 04.11.2017.ГОД. У 09:30 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача    12
                         за слушаоце   6

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-532/17
Предавач: спец.др.мед. Тијана Николић
Тема: Iсхрана одојчади и деце предшколског узраста
Термин: 25.09.2017.год. у 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, стоматологе, бихемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1401/17
Предавач: Спец.др мед. Драган Стаменковић
Тема: Основе хемопатије
Термин: 26.09. 2017.год. 14:00 ч - ОДЛАЖЕ СЕ!
НОВИ ТЕРМИН ЈЕ 23.10.2017.ГОД. У 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Октобар 2017

Курс
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017.год., курс акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1402/17
Предавач: спец. др мед. Марина Ђорђевић
Тема: Електрокардиографија у свакодневној пракси
Термин: 07.10.2017.год. у 09,30 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 12
                         за слушаоце 6

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. год., стручни састанак II категорије- медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-739/17
Предавач: вмс Елеонора Цветковић
Тема: Нега новорођенчета у првом месецу живота-улога патронажне сестре
Термин: 11.10.2017.год. у 14,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-357/17
Предавач: фт Гордана Ивановић
Тема: Фасет синдром
Термин: 12.10.2017.год. 14,00
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак I категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017.год., стручни састанак I категорије акредитован за лекаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1608/17
Предавач: Доц.др Срђан Љубисављевић
Тема: Дијагностиковање и терапија мигрене
Термин: 18.10.2017.год. у 13,00 ч
Место одржавања: Дом здравља Лесковац
Број бодова: за предавача 3
                         за слушаоце 2

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, стоматологе, бихемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1401/17
Предавач: Спец.др мед. Драган Стаменковић
Тема: Основе хемопатије
Термин: 23.10. 2017.год. 14,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Новембар 2017

Курс
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017.год., курс акредитован за лекаре, биохемичаре,  медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-535/17
Предавач: Мр сци.др Данијела Цветковић
Тема: Атеросклероза-болест савременог човека
Термин: 04.11.2017.год. у 09,30 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача    12
                         за слушаоце   6

Децембар 2017

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.08.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1070/17
Предавач: мс Милијана Жикић
Тема: Улога медицинске сестре-техничара у палијативном збрињавању у кућним условима
Термин: 04.12.2017.год. у 14,00 х
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.08.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1072/17
Предавач: вмс Јелена Павковић
Тема: Нега пацијената оболелих од акутног панкреатита
Термин: 05.12.2017.год. у 14,00 х
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.08.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2051/17
Предавач: спец.др мед. Милица Васовић
Тема: Катаракта-подела, симптоми, фактор ризика и лечење
Термин: 13.12.2017.год. у 14,00 х
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1