Исправљање неправилног положаје зуба и међувиличних односа

Ортодонције или ортопедије вилице је специјалистичка грана стоматологије које се бави исправљањем неправилног положаје зуба и међувиличних односа.
На настанак ортодонских неправилноси утичу наслеђе и многи локални етиолошки фактори. Ту спадају лоше навике: сисање прста, дуга употреба цуцле, дисање на уста и тискање језика.

Ортодонтске неправилности треба на време дијагностиковати и отклонити.

Ортодонтске терапије је дуготрајни процес, а не једнократни поступак лечење.
Након прегледа, дијагностичке и утврђивање аномалије приступа се планирању терапије и лечењу.

Дужина лечења зависи од тежине случаја, узраста пацијената, његове дисциплине и од сарадње са ортопедом.
Лечење се спроводи мобилним и фиксним апаратима, зависно од дијагнозе и узраста пацијената.

Данас је ношење ортопедских апарата деци много прихватљивије јер су направљени од савремених материјала у различитим бојама.

Поштовани родитељи додатне информације можете добити на одељењу ортопедије вилице у Дому здравља Ниш.