ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ЈАНУАР-ЈУН 2014

Направљен је оквирни план промотивних активности Дома здравља Ниш за период јануар-јун 2014. године. Овај план обухвата распоред служби који ће учествовати у реализацији промотивних активности за напред поменути период. Сваког месеца биће направљен детаљан план промотивних активности који ће обухватити датум, место одржавања, прецизну тему активности и кадар који ће учествовати у реализацији ових активности. Циљ нам је да за шест месеци буду обухваћене све службе планираним активностима, чиме би обухват корисника био велики а допринос унапређењу здравља и нивоа здравствене културе био на завидном нивоу.