ОДРЖАН ЈЕ СИМПОЗИЈУМ О СТАЛНОМ УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

05. децембра 2013. године у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ са почетком у 09.00 сати, одржан је Симпозијум о сталном унапређењу квалитета у здравственим установама примарне здравствене заштите коме су присуствовали и представници  Дома здравља Ниш.

На састанку су анализирани досадаши показатељи квалитета рада у установи а на радионици је дат предлог за ревидирање постојећих и усвајање нових показатеља чије ће праћење унапредити квалитет рада и безбедност пацијената у установи.