“Недеља одлагања фармацеутског отпада”

Јавна кампања "Недеља одлагања фармацеутског отпада" која има за циљ информисање јавности о потреби за правилним прикупљањем и одлагањем лекова са истеклим роком трајања (фармацеутски отпад) трајаће од 28. октобра до 3. новембра. У току те недеље, грађани ће сваког дана испред шопинг центра "Ушће" бити у могућности да из својих кућних апотека донесу и безбедно одложе лекове са истеклим роком трајања. За ову сврху биће постављена промотивна инсталација са 3 контејнера за одлагање фармацеутског отпада, а стручно особље ће преузимати Лекове са истеклим роком од грађана. Један од циљева кампање је едукација становништва о важности правилног одлагања фармацеутског отпада као значајне активности у оквиру очувања и заштите животне средине. Кампања са поруком "Не одлажи одлагање" спроводи се у оквиру пројекта "Техничка подршка за третман медицинског отпада у Србији" који има за циљ унапређење целокупног система одлагања и управљања медицинским отпадом у Србији, у складу са стандардима Европске уније и прописима Републике Србије. Више информација: www.ta-hcw.rs