10 th MEDITERRANEAN CONGRES OF PRM - Physical and Rehabilitation Medicine I 13 th NACIONAL CONGRES OF PRM - The Serbian Asseociation of Physical Medicine and Rehabilitation

     УДРУЖЕЊЕ ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ ЈЕ ОРГАНИЗОВАЛО 10 th MEDITERRANEAN CONGRES OF PRM Physical and Rehabilitation Medicine и 13 th NACIONAL CONGRES OF PRM The Serbian Asseociation of Physical Medicine and Rehabilitation

          У периоду од 29.09. до 02.10.2013.год. Будва Montenegro.
Низ изузетних предавача из свих земаља Медитерана, планираних предавања, радионица, сесија, пријављених оргиналних радова, пратећи програми Конгреса и осмишљених тема.
Неке од тема Медитеранског Конгреса :

  1. Физикална медицина у ортопедским и мускулоскелетним поремећајима
  2. Неурорехабилитација
  3. Физикална медицина и рехабилитација код кардиоваскуларних и пулмоналних  обољења
  4. Дечја рехабилитација
  5. Физикална медицина и рехабилитација код онколошких пацијената
  6. Примена физикалних процедура у остепорози
  7. Спорт и рехабилитација

Медитеранском Конгресу присуствовали су лекари Дома здравља Ниш, из
Службе физикалне медицине и рехабилитације.

          Др Нина Мандић аутор рада: PRESENCE OF CERVICAL AND LUMBAR PAIN SYNDROMES AMONG WORKERS AT REGULAR PHYSICAL EXAMINATION

          Др Томислава Петрушић аутор рада: THE MOST FREQUENT DEFORMITIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN PRESCHOOL CHILDREN