Потребе за унапређење здравља старих на нивоу примарне здравств ене заштите

Курс „Потребе за унапређење здравља старих на нивоу примарне здравств ене заштите“ одржава се у амфитеатру Дома здравља Ниш 19.10.2013. године са почетком у 9.00 часова.
Предавач је мр.др Љиљана Пешић и сарадници

Рад је акредитован под редним бројем: А-1-673/13 и намењен је лекарима, мед.сестрaма и здр.техничари
Предавање слушаоцима доноси пет бодова за 2013. годину.

Котизација: 1.500 динара.
Котизацију уплатити на жиро рачун Дома здравља Ниш: Број: 840-586667-95
Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.
Котизацију је могуће уплатити и на лицу места код организатора.