26 th ECNP congress  05-09.10.2013. Barcelona , Spain

26 th ECNP congress  05-09.10.2013. Barcelona , Spain окупио је традиционално велики број учесника из целог света. Добри организатори потрудили су се да учесници, (неуропсихијатри, психијатри, психолози, неуролози, фармацеути) могу да буду упознати  са најновијим сазнањима из  неуропсихофармакологије.
Четвородневни програм био је испумјеним следећим оквирним темама које се налазе на http://www.ecnp-congress.eu/.
Из наше установе учесник конгреса био је прим др Небојша Илић.