Истраживање здравља становништва

У периоду од 4. октобра до 30. новембра 2013. године на територији Републике Србије спроводи се истраживање здравља становништва.

Добијени подаци ће бити коришћени за анализе које ће показати промене које су се десиле у односу на претходно истраживање спроведено 2006. године и које ће омогућити планирање даљих активности и мера Министарства здравља Републике Србије.

Тајност и поверљивост добијених информација су загарантоване јер ће се сви подаци добијени из разговора са учесницима у анкети посматрати само групно и користиће се искључиво за анализе.

Молимо Вас да, уколико баш Вас посети тим анкетара, одвојите мало свог времена и омогућите да се истраживање спроведе и у Вашем домаћинству.

За додатме информације посетите сајт  www.stanjezdravlja2013.rs