Oдржан је курс под називом "Надзор за праћење квалитета управљања медицинским отпадом у здравственим установама"

У организацији Пројекта техничке подршке за третман медицинског отпада у Србији (пројекат Министарства здравља који финансира ЕУ) и Института за јавно здравље Србије ''др Милан Јовановић Батут'' Београд дана 2. октобра 2013. одржан је курс под називом ''Надзор за праћење квалитета управљања медицинским отпадом у здравственим установама''.

Од стране Пројекта на курс су позвани представници Института и Завода за јавно здравље, као и четворо менаџера за медицински отпад који су у протеклом периоду били ангажовани управо да врше стручни надзор у области управљања медицинским отпадом у здравственим установама.

Обука је планирана и изведена из разлога што се са престанком активности Пројекта ове године, припрема да Институти / Заводи за јавно здравље буду оспособљени да врше наведени надзор.
Обављање надзора има за циљ констатацију достигнутог степена успостављеног система управљања медицинским отпадом у здравственим установама, уочавање како примера добре праксе тако и недостатака и предлагање мера ради унапређења система.

Представљен је упитник намењен за спровођење надзора, дати практични савети проистекли из искустава у раније обављеним надзорима, дат преглед и коментар прописа који непосредно уређују ову област и бачен нарочити акценат на оптимално коришћење личне заштитне опреме лица која су у свом раду непосредно изложена контакту са медицинским отпадом.
Планирано је да обука презентирана у овом курсу, за ову циљну групу слушалаца, буде настављена практичном демонстрацијом надзора у здравственим установама у наредним недељама.