СЕМИНАР „ЗЛАТИБОРСКИ ДАНИ ЈАВНИХ НАБАВКИ“

29. септембар - 02. октобар 2013. године
Златибор,

Семинар Златиборски дани јавних набавки“ одржао се од 29. септембра до 02. октобра 2013. године у Конгресној сали хотела „Мона“ на Златибору.На семинару је било четворо присутних из Дома здравља из Ниша ,али и још око 500 полазника из целе Србије.

На семинару су била представљена искуства у примени Новог Закона о јавним набавкама, који се примењује од 01.04.2013. године, као и ставови и мишљења релевантних државних органа.
Предавачи на семинару су били: Бојан Терзић, кординатор Радне групе за израду Закона о јавним набавкама, Саша Варинац, председник Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Данијела Бокан, помоћник директора Управе за јавне набавке, Бранислав Цветковић, члан Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Далиборка Срећков, шеф одсека за регулативу и професионализацију у јавним набавкама у Управи за јавне набавке,Стеван Радуновић, председник Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије и Милица Малетић, консултант за јавне набавке.
Полазници су имали прилике да се упознају са најважнијим питањима која су се појавила у практичној примени Новог Закона о јавним набавкама. Прво су били представљени изузеци од примене Закона о јавним набавкама, јер је врло значајно да наручиоци правилно тумаче те одредбе Закона о јавним набавкама. Затим су били представљени ставови и мишљења Управе за јавне набавке, као органа који је надлежан за тумачење Закона о јавним набавкама. Неколико тема су биле посвећене и ставовима и одлукама Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, што је значајно како за наручиоце, тако и за понуђаче, јер често од ставова тог органа зависи исход поступака јавних набавки.

Теме које су посебно значајне за понуђаче, а биле су представљене на овом семинару, су доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки, као и представљање регистра понуђача, чија је примена најављена за 01.09.2013. године.

Другог радног дана је била представљена тема која је до сада изазивала доста недоумица - план набавки. Кроз предавање су била представљена најчешћа питања у вези планирања набавки, што је нама као наручиоцима  од велике користи јер  у овом периоду полако припремамо план набавки за 2014. годину.
На крају су нам представљена искуства наручиоца у примени Новог Закона о јавним набавкама, са посебним освртом на користи које је донео Нови Закон о јавним набавкама, као и на потенцијалне проблеме са којима ће се сусретати наручиоци у примени Закона.

У завршном делу оба радна дана семинара, полазници су имали прилике да
постављају питања предавачима у вези Новог Закона о јавним набавкама.