Какву будућност желимо - шта кажу стари? Међународни дан старих, 1. октобар

Старење популације данас представља један од највећих успеха човечанства али и један од највећих изазова који се поставља пред државе све веће економске и социјалне захтеве. Неопходно је истаћи да удео особа старијих од 60  година је у порасту и да се тај тренд наставља са једне стране услед опадајуће стопе наталитета, а са друге стране услед повећаља дужине животног века. Процењује се да ће број особа старијих од 60 година порасти од 600 милиона у 2000. години на преко 2 милијарде у 2050. години.
Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Главна скупштина Уједињених нација (УН) 14. децембра 1990. године, са циљем да се нагласи важност осигуравања животног окружења које се може прилагодити потребама и способностима становника трећег доба.
Међународни дан старијих особа је посебан дан за старе особе широм света. Слоган овогодишње кампање „Какву будућност желимо - шта кажу стари?“, изабран је са циљем да се скрене пажња јавности на могућности и изазове продуженог људског века како би се уврстило питање старења као приоритет при изради развојног плана УН након 2015. године и циљева ради достизања миленијумских циљева развоја (МЦР).
Тренутно се широм света одигравају консултације у стручним круговима како би се креирала нова визија на темељима достигнућа МЦР. Актуелни трендови у последњих 15 година на економском, социјалном и демографском пољу условили су стварање различитих опција и сценарија за дискусију и разматрање.

Придружите се
Обележавање Међународног дана старих укључиће велики број здравствено-промотивних активности у локалној заједници као што су предавања, здравствено-промотивне изложбе, трибине, округли столови, конференције за новинаре, јавне манифестације, концерти, спортски догађаји, базари здравља и слично.
Искористите повод обележавања Међународног дана старих тако што ћете се придружити глобалном гласању на сајту  www.myworld2015.org  и гласати за своје приоритете. Такође, можете посетити сајт www.worldwewant2015.org  који је намењен глобалној дискусији о агенди развојног плана УН након 2015. године и изнети своје мишљење како би се проблеми старих адекватно обрадили у дискусијама о неједнакости, искорењивању сиромаштва, здрављу, безбедности хране, динамици становништва и сличним темама.
Идеје за активности можете наћи на следећим сајтовима:
http://www.who.int
http://undesadspd.org

Nајčеšći stеrеоtipi којi sе оdnоsе nа stаrе
Stаrеnjе pоpulаciје i nоvi izаzоvi којi prаtе dеmоgrаfsке prоmеnе

Извор: Батут