Извештај са четвртог конгреса лекара опште медицине са међународним учешћем Златибор 19.9.-22.9.2013.

Четврти конгрес Опште медицине са међународним учешћем одржан је на Златибору од 19.6.-22.09.2013.год. Конгресу су присуствовали лекари из Службе за здр. заштиту одраслих и из Службе Кућног лечења и мед.неге. Велики број лекара из обе службе је био присутан, по трећина свих лекара.

Новине: Критеријуми за хипертензију су оштрији tj.European Society of Hipertension (3) направио је поделу хипертензије где се уводи појам оптималног артеријског крвног притиска: систолни мањи од 120 и дијастолни мањи од 80mmHg; нормални арт.крвни притисак систолни 120-129mmHg и/или дијастолни 80-84 mmHg; високо нормални арт.крвни притисак: систолни 130-139mmHg и/или дијастолни 85-89mmHg стуба.