„Крените путем здравог срца“ – 29. септембар, Светски дан срца

Светски дан срца је установљен 2000. године са циљем да информише људе широм света да су болести срца и крвних судова водећи узрочници смртних исхода који односе 17,3 милиона живота сваке године. Светска федерација за срце упозорава да се најмање 80% превремених смртних исхода могло спречити контролом главних фактора ризика (пушење, неправилна исхрана и физичка неактивност).

Ове године Светски дан срца обележава се под слоганом „Крените путем здравог срца“ наглашавајући значај здравих стилова живота, као и значај превенције фактора ризика за настанак болести срца и крвних судова у свим популационим групама. Под окриљем чланица и партнера Светске федерације за срце, Светски дан срца укључује велики број активности, као што су јавне трибине, концерти, спортски догађаји, базари здравља и слично.    
Заблуда је да од болести срца и крвних судова оболевају само старије особе, особе мушког пола и богати. Болести срца и крвних судова погађају жене као и мушкарце, али је ризик озбиљно потцењен код жена. Заправо, болести срца и крвних судова су убица број један међу женском популацијом, изазивајући један од три смртна случаја код жена: то је око један смртни случај у минути! Важно је да се жене упознају са својим ризиком од оболевања од болести срца и крвних судова и да предузму мере како би заштитиле себе и своју породицу!
И деца су изложена ризику за појаву болести срца и крвних судова које могу да се јаве и пре рођења, током феталног развоја, а тај ризик расте током детињства усвајењем лоших животних навика као што су неправилна исхрана, недостатак физичке активности и изложеност дуванском диму. Болести срца и крвних судова у дечијем узрасту могу да настану и као последица неблаговремено откривених и лечених заразних болести.

Придружите се!

Светски дан срца прослављамо 29. септембра 2013. године. На овај дан организују се бројне активности чланова и партнера Светске федерације за срце као што су предавања, трибине, јавне манифестације, концерти, спортски догађаји.
Идеје за активности које можете наћи на следећим сајтовима:

www.worldheartday.org

www.facebook.com/worldheartday

www.twitter.com/worldheartfed#worldheartday

 Linкоvi:

Svеtsкi dаn srcа-  sаvеti zа dеcu

Svеtsкi dаn srcа- sаvеti zа оdrаslе

Svеtsкi dаn srcа- sаvеti zа оsоbе stаriје оd 65 gоdinа

Fакtоri riziка zа nаstаnак каrdiоvаsкulаrnih bоlеsti

Prеvеnciја pušеnjа као fакtоrа riziка zа nаstаnак КVB

Pоstеr -  еnglеsка vеrziја

Извор: Батут