САВЕТОВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У ВЕЗИ НЕГЕ НЕПОКРЕТНИХ БОЛЕСНИКА У КУЋНИМ УСЛОВИМА

Продужење очекиваног трајања живота  и пораст популације старих утиче на промену морбидитетне и морталитетне структуре становништва. То доводи до пораста броја потреба старих људи у здравственој и социјалној заштити.

Запослени Службе кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања, Дома здравља Ниш, у суботу 28.09.2013. године организују акцију у својим просторијама у ул. Рајићевој бр. 22 у времену од 08:00-13:00 сати.

Овом приликом чланови породице биће упознати са важношћу здравствене неге за бољи квалитет живота пацијента.
Осим презентације медицинске неге, биће показана и неопходна психосоцијална подршка медицинског радника и потреба да и породица буде члан тима, како би лакше препознала проблем и правовремено се обратила лекару. Презентоваће се и начин вођења личне хигијене болесника и његове околине, свакодневно посматрање, страње о правилној исхрани, здравствено васпити рад са члановима породице, стварање пријатне атмосвере око болесника и спроводјење једноставних радњи неге око болесника.

То је најбољи начин да се помогне пацијенту да у својој болести не буде сам и да има што бољи квалитет живота.