РАДНИ САСТАНАК ДОМОВА ЗДРАВЉА

Дана 18.09.2013. године у периоду од 11:00-13:00 сати у Дому здравља Ниш одржаће се заједнићки радни састанак са осам домова здравља са територија више РФЗ-оа.
Састанак би требао да отклони дилеме и нејасноће око поступка акредитације а Дом здравља Ниш би имао улогу огледног дома здравља.