СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

Менаџмент Дом здравља Ниш је за своје запослене организовао систематске прегледе.
Системтски прегледи почињу од понедељка 16.09.2013. године, организовани су по службама према већ утврђеном распореду и трајаће до краја календарске године.

Очекивани резултати сиситематских прегледа:

    1. да се ризично понашање, лоше навике код запослених сведу на што мању меру;
    2. да се усвоје здрави стилови живота у односу на исхрану, физичку активност, пушење, алкохол;
    3. да се подигне свест и брига о очувању сопственог здравља;
    4. да се смањи стопа оболевања и умирања  од масовних незаразних болести;
    5.  да се продужи животни и радни век, смањи инвалидност и побољша квалитет живота.
Савремени пословни човек има све више пословних обавеза а све мање слободног времена у којем би предузео неке конкретне кораке ради унапређења сопственог здравља.  Имајући то у виду, Дом здравља Ниш је организовао систематске прегледе запослених са циљем да се здравље одржи на што вишем нивоу и значајно спречи оболевање.