ЧЕТВРТИ БАЗАР ЗДРАВЉА – У ПРЕДИВНОМ АМБИЈЕНТУ ШЕТАЛИШТА У НИШКОЈ БАЊИ

У сарадњи са градском општином Нишка Бања у суботу 07.09.2013.г. Дом здравља Ниш организовао је четврти Базар здравља овог лета.

Од 10 до 12 часова у предивном амбијенту шеталишта у Нишкој Бањи сви посетиоци Базара здравља били су опет у прилици да бесплатно провере своје здравствено стање и да се упознају са значајем превентивних прегледа и здравим стиловима живота. Као и до сада, свима којима је уочено одступање здравственог стања од нормалних вредности, препоручено је да се јаве свом изабраном лекару ради даљег сагледавања, праћења и евентуалног лечења.

Четврти Базар здравља у Нишкој Бањи побудио је до сада највеће интересовање. Наиме, прегледано је више од 700 особа, а посебан куриозитет је што су скоро половину чинили гости Нишке Бање из других места Србије. Посебно смо задовољни чињеницом да је један број наших суграђана, у разговору са медијима, истакао да је само због Базара здравља тога дана дошао у Нишку Бању.

Осим здравствених прегледа, свим посетиоцима је подељен и промотивни материјал везан за значај спровођења Националних скрининг програма које је Министарство здравља проследило домовима здравља.