План и програм едукације за септембар 2013

СЕПТЕМБАР 2013.

Акредитациони програм бр 153-02-1827/2013-01 од 13.05.2013
Акредитациони број Д-1-1340/2013 (мед.сестре)

Тема: Нега оболелих од акутне бубрежне инсуфицијенције
Предавач: ВМС Соња Митић
Време одржавања: 16.09..2013. у 14 сати
Место: Амфитеатар Дома здравља
Број бодова -предавач 2, -слушалац 1

Акредитациони број Д-1-1348/13(мед.сестре)
Тема: Сестринске интервенције при катетеризацији мокраћне бешике у кућним условима

Предавач: МС Биљана Стоиљковић
Време одржавања: 17.09.2013. у 14 сати
Број бодова -предавач 2, -слушалац 1

Акредитациони број Д-1-1351/13 (мед.сестре)
Тема: Улога медицинске сестре-техничара у збрињавању инколошког пацијента

Предавач: МС Александра Стефановић
Време одржавања: 19.09.2013. у 14 сати
Број бодова -предавач 2, -слушалац 1

Акредитациони број Д-1-1354/13(мед.сестре,здр.техничари)
Тема: Значај кинезитерапијског третмана код равних стопала

Предавач: ФИЗ.Т. Сузана Ђорђевић
Време одржавања:20.09.2013. у 14 сати
Број бодова-предавач 2, -слушалац 1

Акредитациони број А-1-670/13 курс(лекари,биохемичари,мед.сестре)
Тема: Дијагностика болести јетре-ниво примарне здравствене заштите

Предавачи: мр.др Данијела Цветковић и сарадници
Време одржавања: 21.09.2013. у 09 сати
Број бодова-предавачи 10, -слушаоци 5

Акредитациони број Д-1-1349/13(мед.сестре)
Тема: Улога медицинске сестре у превенцији и раном откривању карцинома дојке

Предавач: ВМС Маја Марковић
Време одржавања: 23.09.2013. у 14 сати
Број бодова-предавач 2, -слушалац 1

Акредитациони број Д-1-1347/13 (мед.сестре)
Тема: Делокруг медицинске сестре-техничара код стомираних пацијената

Предавач: ВМС Драгана Вељковић
Време одржавања 24.09.2013. у 14 сати
Број бодова -предавач 2, -слушалац 1