Четврти Базар здравља - 2013

У суботу 07.09.2013. године од 10 - 12 часова на главном шеталишту у Нишкој Бањи, Дом здравља Ниш у сарадњи са ГО Нишка Бања, организује четврти овогодишњи Базар здравља. Овом приликом грађани ће моћи да провере своје здравље бесплатно и на лицу места.

На базару здравља радиће се: мерење крвног притиска, мерење нивоа шећера у крви, одређивање процента масне масе у организму, одређивање БМИ, преглед младежа, подела едукативног материјала уз стручне савете лекара везане за здравље и здраве стилове живота.

Основни циљ ових активности је да се:

  • ризично понашање и лоше навике код становништва сведу на што мању меру;
  • усвоје здрави стилови живота у односу на исхрану, физичку активност, пушење, алкохол;
  • подигне свест и брига о очувању сопственог здравља;
  • смањити стопа оболевања и умирања од масовних незаразних болести;
  • продужи животни и радни век; смањи инвалидност и побољша квалитет живота.