Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Информатор o раду ...

 

  • Информатор о раду можете преузети овде.
  • Медицинска дијагностичка опрема можете преузети овде.
  • Залихе лекова, медицинског и потрошног материјала можете преузети овде.
  • Статут Дома здравља Ниш овде.
  • Правилник о  поступку  унутрашњег  узбуњивања Дома здравља Ниш овде.
  • Извештај о дефицитарним лековима можете преузети овде.
  • Залихе лекова , вакцина, медицинског и потрошног материјала Дома здравља Ниш на дан 31.12.2017. год. можете преузети овде.
  • Извештај о дефицитарним лековима на дан 14.02.2018. године можете преузети овде.
  • Списак апарата у Дому здравља Ниш можете преузети /30.06.2018./овде.