Запослени у Стоматолошкој служби најактивнији у јуну..

За првих петнаест данајуна месеца радници стоматолошке службе Дома здравља Ниш, осим што су учествовали у организацији и едукацији на предавањима у амфитеатру ДЗ Ниш, присуствовали су и едукацијама у Врњачкој бањи и на Златибору.

Број учесника, што активних предавача, што слушаоца је тако јуни месец учинио за сада најактивнији у погледу едукације у Служби за стоматолошку заштиту.