ИЗВЕШТАЈ СА СИМПОЗИЈУМА САВЕЗА УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ– ЗЛАТИБОР 05.06-09.06.2013.г.

Симпозијуму здравствених радника одржаном на Златибору у периоду од 05.06. до 09.06.2013. представили су се радници Дома здравља Ниш.

На Пленaрном скупу симпозијумa обратио се Директор Дома здравља Ниш Доц. др Милорад Јеркан радом: СТАРОСНЕ КАТЕГОРИЈЕ У СПОРТИСТА И БИОЛОШКИ РАЗВОЈ – што је посебно поздрављено од организарора скупа и присутних колега.

Активно учешће узели су лекари и медицинске сестре-техничари Службе за здравствену заштиту одраслих, Службе за здравствену заштиту деце и школске деце, Службе за стоматолошку здравствену заштиту, Поливалентна патрионажна служба, Служба за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање, Служба социјалне медицине и медицинске информатике, Специјалистичко консултативна служб.

Презентовано је 26 радова на различитим секцијама који  су били  нарочито запажени и похваљени. Учесници Симпозијума из ДЗ Ниш присуствовали многобројним едукативним семинарима и стекли знања која ће им помагати у будућем раду.