ОДРЖАН САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

У петак, 01.марта 2013.године одржан је на Институту за ментално здравље у Београду, састанак Радне групе Министарства здравља за заштиту деце од злостављања и занемаривања и семинар под називом "Мултисекторски приступ у заштити деце од злостављања и занемаривања". На семинару је дискутовано о разоткриваљу злостављања/занемаривања деце и још увек присутној „невидљивости“ ове појаве, тј. ћутању на ову тему. Потенциран је значај мултисекторског тима и успостављање мреже заштите деце у локалној заједници.

Састанку је присуствовала прим.др Биљања Марковић, координатор Стручног тима за примену Посебног протокола у примарној здравственој заштити.Том прилоком презентовано је досадашње искуство у раду Дома здравља Ниш и  договорена даља сарадња, као и улога регионалног  стручног тима у едукацији Домова здравља Врање, Лесковац, Прешево, Владичин Хан и Власотинце.