Курс "Насиље у породици- проблем целе зајединице"

Дана 09.02.2013. године у 10 часова у амфитеатру Дома здравља одржан је курс намењен лекарима, сестрама, психолозима и социолозима са темом   „Насиље у породици-проблем целе заједнице“.

Предавачи, чланови тима у Дому здравља Ниш за примену Протокола за поступање и заштиту жена изложених насиљу, др Луција Христов Митић спец опште медицине, др Моника Матејић спец гинекологије, вмс Данијела Нешић, патронажна сестра Драгана Здравковић, социолог Александра Поповић, као и предавачи из других установа, асс мр сци др Александра Антовић - из Завода за судску медицину, Ана Саћиповић - координатор СОС телефона, Маја Стојановић - психолог из Центра за социјални рад, упознале су све присутне здравствене раднике и сараднике Дома здравља Ниш и других здравствених институција са овим протоколом и са значајем међуинституционалне сарадње.

На најбољи могући начин истакнута  је улогу како лекара, тако и сестара и осталих здравствених радника и сарадника у откривању, помоћи и решавању овог проблема .


Курс је акредитован под редним бројем: А – 1 – 1785/2012 и слушаоцима донео шест бодова за 2012. годину.

Курсу су присуствовали здравствени радници и сарадници из Дома здравља Ниш, Дома здравља Сврљиг, Дома здравља Дољевац, Дома здравља Мерошина, Дома здравља Књажевац, Дома здртавља Бабушница, Дома здравља Аранђеловац, Клиничког центра Ниш, РФЗО-а, из Завода за судску медицину, НВО Освит, Центра за социјални рад и др.