"Изазови за примарну здравствену заштиту на почетку 21. века у Србији - што се мења осим начина плаћања" - Етно комплекс "Ртањ"

Амбијент етно комплекса "Ртањ" - Бољевац, 14. децембар 2012. год. био је место одржавања симпозијума "Изазови за примарну здравствену заштиту на почетку 21. века у Србији-шта се мења осим начина плаћања".

Симпозијум је акредитован од стране Здравственог савета Србије под редним бројем А-1-2898/12.

Учесник симпозијума из Специјалистичко - консултативне службе ДЗ Ниш, био је прим др Небојша Илић