XL Едукативни симпозијум клинике за психијатрију

Спектар анксиозних поремећаја-изазов савременог доба

Југословенско драмско позориште 25-26. октобар 2012. Београд

У амбијенту обновљеног Југословенског драмског позоришта одржан је јубиларни XL Едукативни симпозијум клинике за психијатрију.

Теме су биле:

  • Нове тендеције у проучавању психопатологије анксиозности
  • Клинички у разумевању и лечењу анксиозних поремећаја
  • Панел дискусија: HHPA осовина из перспективе епигенетике
  • Терапија анксиозних поремећаја
  • Контроверзе у лечењу анксиозних поремећаја
  • Панел дискусија: Анксиозни поремећај и њихова терапија некад и сад

У раду симпозијума из Дома здравља Ниш учествовао је прим. др Небојша Илић