ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КЛИНИЧКИХ ПУТЕВА – ИСКУСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

У Дому здравља Ниш 29.09.2012.г одржан је курс у организацији Службе за здравствену заштиту одраслих где су здравствени радници упознати са новим начином рада у пракси-рад по клиничким путевима.
Око 200 здравствених радника из Дома здравља Ниш и Домова здравља из региона је пажљиво је слушало излагање 12 предавача који су учествовали у пилот фази пројекта и који су присутнима дали смернице како да на најлакши начин имплементирају клиничке путеве у свакодневни рад.

У оквиру пројеката „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ и „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу″ ДИЛС  Министарства здравља Републике Србије,у домовима здравља се уводе клинички путеви.
Клинички пут је стандардизован образац,заснован на најновијим научним сазнањима,и садржи след процедура које лекар предузима у решавању пацијентовог здравственог проблема.На овај начин сви пацијенти по истом здравственом проблему добијају исту здравствену заштиту.Рад по клиничком путу омогућава већу безбедност и за пацијента и за лекара.

У Дому здравља Ниш уведено је 7 клиничких путева за здравствену заштиту одраслих за најчешће здравствене проблеме популације:

 1. КП Превенција и рана детекција карцинома колона
 2. КП Примарна превенција кардиоваскуларних болести
 3. КП Депресија
 4. КП Дијабетес
 5. КП Сидеропенијска анемија
 6. КП Акутни лумбални бол
 7. КП Секундарна превенција кардиоваскуларних болести

   Разлози за увођење клиничких путева:  

 1. Пружају квалитетнију здравствену заштиту
 2. Смањују непотребне варијације у пракси
 3. Уводе у праксу пружање здравствене заштите засноване на доказима
 4. Унапређују односе између клиничких професија
 5. Побољшавају комуникацију између здравственог особља и пацијената
 6. Информишу менаџмент о планирању ресурса
 7. Смањују могућност за стручном грешком и штите лекара
 8. Унапређују тимски рад

Овакав рад доводи до безбедности и пацијента и лекара.
Клинички пут је “ живи документ “ који је подложан изменама и иновацијама, олакшава истраживања, праћења и евалуацију здр.проблема пацијената.
Образац кл. пута мозе бити попуњаван и у папирној и у електронској форми, а штеди време лекару за око 20%.

Клинички путеви у Дому здравља Ниш биће унапређивани у корак са новим резултатима научних истраживања.