ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 44 ДОМА ЗДРАВЉА У СРБИЈИ

У складу са активностима Министарства здравља, кроз реализацију пројекта  ”Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS” обезбеђена су финансијска средства (грантови) намењена за подршку инвестиционим улагањима у 43 дома здравља у Србији укљученим у пројекат DILS. Предвиђено је да сваки дом здравља добије око 11.000 евра у динарској противвредности.
Грантови се додељују са циљем да омогуће домовима здравља да у прелазном периоду ка успостављању децентрализованог система здравствене заштите, оснаже сопствене капацитете, набаве неоходну опрему и прилагоде инфраструктуру како би на што бољи начин одговорили специфичним потребама својих корисника и били оспособљени да у будућности пружају боље циљане, делотворније и квалитетније услуге.

Овим поводом, у Београду су 19. и 20. јуна одржане радионице за директоре и сараднике задужене за финансијско праћење и имплементацију средстава из грантова из 43 дома здравља о основним информацијама у вези подношења захтева и припреме предлога пројекта за доделу средстава за инвестициона улагања.

Учеснике скупа поздравила је др Татјана Бајић Живић, руководилац пројекта DILS, а о унапређењу квалитета здравствене заштите и активностима које се у тој области спроводе кроз пројекат говорила је др Драгана Атанасијевић, координатор за унапређење квалитета здравствене заштите DILS пројекта. У наставку рада учесницима су дате основне информације о инвестиционим грантовима и  упутства за припрему предлога пројеката за остваривање права на ова средства о чему је говорила др Миља Стевановић, консултант за инвестиционе грантове пројекта DILS.

О начину повезивања до сада стечених знања на стратешком планирању и повезивању података које установе прикупљају у свакодневном раду и користе при изради Интегрисаног плана унапређења квалитета, а према Правилнику о показатељима квалитета (Сл. Гласник Р Србије 49/2010) са писањем предлога пројекта за доделу средстава предавање је одржала др. сци мед Весна Кораћ из Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, а о плану управљања заштитом животне средине, политици Светске банке у тој области и финансијском извештавању говориле су Милена Козомора и Јасна Мијатовић, чланови тима DILS пројекта.

Сва потребна документација за подношење захтева за доделу финансијских средстава за инвестициона улагања биће постављена на сајту пројекта DILS и моћи ће да се преузме од петка 22. јуна 2012. године.