ИМУНИЗАЦИЈА РОМСКЕ ДЕЦЕ ПРЕД УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Ради бољег обухвата деце вакцинацијом, у сарадњи са медијатором пројекта Министарства здравља за имплементацију ромске популације у здравствени систем Републике Србије, дана 29.06.2012. године обавиће се имунизација ромске деце пред упис у први разред основне школе. Имунизација ће се вршити у просторијама вакцинације Службе за здравствену заштиту деце и омладине Дома здравља на првом спрату, улаз број 4. по унапред утврђеном распореду.