Уговарање за 2012.годину

Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2012.годину, објављен у „Службеном гласнику РС“ број 61 од 22. јуна 2012.године, постављен је на интернет презентацији РФЗО. Текст овог правилника, који је ступио на снагу 23. јуна 2012.године, као и прилоге који су његов саставни део, можете погледати и преузети овде.