МАЈСКИ СУСРЕТИ «ЗНАЊЕ БЕЗ ГРАНИЦА»

На Златибору је одржан традиционални конгрес прве категорије здравствених радника Србије са међународним учешћем «Мајски сусрети – знање без граница». Конгрес је овог  пута одржан у јуну од 06.06-10.06.2012. године и бодује се у складу са Правилником о КМЕ.

Ове године из Дома здравља Ниш активно је учествовало  шеснаест здравствених радника(11 мед.сестара и 5 лекара)-4 из Службе за здравствену заштиту одраслих,4 из Службе за здравствену заштиту деце,3 из Партонажне службе и 5 из Стоматолошке здравствене заштите.

Сви радови су били изузетно запажени и похваљени  од стране организатора.