САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА КОРЕКТИВНИМ КОЕФИЦИЈЕНТОМ

Заједничко саопштење Лекарске коморе Србије, Стручних удружења и Синдиката у вези са капитацијом и почетком примене Уредбе о корективном коефицијенту.

Саопштење у целости доступно је на адреси:  http://www.lks.org.rs/Storage/Global/Documents/Zajednicko%20saopstenje.pdf