„МЕЋУНАРОДНИ ДАН ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ И КРИЈУМЧАРЕЊА ДРОГЕ“

Саветовалиште за младе и Саветовалиште за одвикавање од пушења поводом обележавања овог дана  организују акцију у уторак 26.06.2012. године од 11:00-13:00 сати у централном холу Дома здравља Ниш.

Овом приликом вршиће се подела промотивног материјала са основним информацијама о штетности злоупотребе психоактивних супстанци намењених и младима и њиховим родитељима. Уз стручне савете лекара и психолога сви посетиоци моћи ће да добију „ЦЛЕАН“тестове  на присуство психоактивних супстанци. У току акције биће емитован видео материјал са пригодним садржајем  о ефектима и штетности психоактивних супстанци.

1. Саветовалиште за младе Бави се између осталог примарном превенцијом злоупотребе психоактивних супстанци са младима узраста од 10-19 година. Групни здравствено-васпитни рад обавља се у свим основним и средњим школама у граду кроз предавања и радионице уз приказивање филмова и поделу едукативног материјала. Индивидуални здравствено-васпитни рад обавља се како са младима тако и са њиховим родитељима и то и у објекту Дома здравља Ниш и на терену.
тел/фаx 018 4524-403
e-mail: mladi@domzdravljanis.co.rs

2. Саветовалиште за одвикавање од пушења Ради по програму „Прекини сада – седам корака до слободе“. То је групни метод рада који је сачињен од низа едукативних радионица. У Саветовалишту ради мултидисциплинарни тим кога чини: лекар, виша медицинска сестра и дијететичар-нутрициониста Центра за превенцију, психолог Саветовалишта за младе, професор физичког васпитања Службе за физикалну медицину и рехабилитацију, патронажна сестра Поливалентне патронаже.
тел/фаx 018 503-606
e-mail: preventivni.centar@domzdravljanis.co.rs

Последице злоупотребе психоактивних супстанци погађају све друштвене слојеве у свим земљама света. У свету више од  200 милиона људи најмање једном годишње узме неку дрогу, од којих је 25 милиона и зависника, а сваке године 200.000 људи умре од последица коришћења дрога.

Коришћење дрога међу младима који су посебно осетљива популација има бројне краткорочне и дугорочне последице, не само за појединца, већ и за целокупно друштво. Злоупотреба дрога у адолесценцији, између осталог, је повезана са бројним психосоцијалним проблемима, злоупотребом током живота, лошим успехом у школи, саобраћајним трауматизмом и другим проблемима.Млади данас имају приступ све већем броју супстанци и врло често их користе у комбинацији са алкохолом, а употреба више врста психоактивних супстанци, укључујући комбинације са алкохолом и лековима,  постаје све израженији образац коришћења у Европи.

Преваленција коришћења дроге међу младима је више него дупло већа у поређењу са општом популацијом и чак три пута већа када се ради о канабису.У Србији је 8% шеснаестогодишњака током живота пробало илегалну дрогу. Најчешће коришћена илегална дрога је марихуана коју је 7% ученика пробало бар једном током живота, а посебно су изражене разлике између младића (9%) и девојака (4%). Ова разлика је изражена и код употребе седатива без лекарског рецепта које је према резултатима ЕСПАД истраживања из 2011. године бар једном током живота користило користило 10% девојака и 5% младића. Проценат ученика који су пробали или илегалну дрогу или седативе без лекарског рецепта износи 16,5 % и у поређењу са 2008. годином нема значајних разлика.

Злоупотреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи, подстиче криминал и прети одрживом развоју. Због тога је потребан балансиран приступ за смањење последица употребе дрога који фокусира и смањење понуде и смањење потражње. Предуслов за ефективно деловање друштва у борби против дрога је координација свих одговарајућих служби, институција и организација како на националном, тако и локалном нивоу. Резолуцијом 42/112, 1987. године Генерална скупштина УН-а прогласила је 26. јун  Међународним даном борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама како би упозорила светску јавност на све већи проблем злоупотребе дрога и потребу укључивања свих актера на глобалном и локалном нивоу у решавање овог проблема.  

Циљ кампање је да се мотивишу људи за учешће у свим активностима које могу да допринесу смањењу злоупотребе дрога. Посебно значајна циљна група су млади које треба мотивисати за здраве стилове живота. Успешне превентивне мере укључују и препознају значајну улогу породице, школе и заједнице у јачању превентивних фактора и смањењу фактора ризика и треба да буду у складу са доказима, али и специфичностима средине у којој се спроводе. Због тога је и ове године слоган кампање "Глобална акција - здраво окружење без дрога".Свака заједница има јединствене проблеме и специфичности. Због тога је посебно важно да активности буду планиране и имплементиране уз укључивање свих сегмената друштва: породице, школа, здравствених радника, полиције, судства итд.  

Партиципаторни приступ је значајан јер на тај начин сваки сектор поред власништва има и одговорност  за спровођење одређеног дела активности. Једино кроз сарадњу свих сектора се може побољшати ситуација у области дрога. У оквиру обележавања кампање потребно је интензивирати све активности које се спроводе и током године, као што су:

  • Информисање и едукација чланова заједнице, ученика, родитеља и професионалаца о последицама злоупотребе дрога и начинима за сузбијање овог проблема
  • Укључивање школа, родитеља, полиције, радно активног становништва и послодаваца, медија, верских заједница, здравствених радника, удружења грађана и других у активности које имају за циљ да мобилишу што већи број људи да се укључе у борбу против злоупотребе дрога
  • Подршка и спонзорисање активности које имају за циљ промоцију здравих стилова живота
  • Сарадња са медијима како би се пласирао што већи број тачних информација о овом проблему и мерама које су засноване на доказима које се могу спроводити и током читаве године.