Курс "Насиље у породици- проблем целе зајединице"

Дана 16.06.2012.године у 10 часова у амфитеатру Дома здравља одржан је курс намењен лекарима ,сестрама,психолозима и социолозима са темом   „Насиље у породици-проблем целе заједнице“. Предавачи, чланови тима у Дому здравља Ниш за примену Протокола за поступање и заштиту жена изложених насиљу, др Луција Христов Митић,др Моника Матејић,вмс Данијела Нешић,социолог Александра Поповић,као и предавачи из других установа,асс мр сци др Александра Антовић-из Завода за судску медицину,Ана Саћиповић-координатор СОС телефона,Маја Стојановић-психолог из Центра за социјални рад ,упознале су све присутне здравствене раднике и сараднике Дома здравља Ниш и других здравствених институција са овим протоколом и са значајем међуинституционалне сарадње .На најбољи могући начин истакнута  је улогу како лекара, тако и сестара и осталих здравствених радника и сарадника у откривању, помоћи и решавању овог проблема .

Курс је акредитован под редним бројем: А – 1 – 1785/2012 и слушаоцима донео шест бодова за 2012. годину.Курсу је присуствовало 165 здравствених радника и сарадника из Дома здравља Ниш,Дома здравља Сврљиг,Дома здравља Дољевац,из Завода за судску медицину,НВО Освит,Центра за социјални рад и др.Курс је од изузетног значаја и биће поновљен како би сви запошљени могли да се упознају са новинама из ове области.