Курс "Насиље у породици проблем целе зајединице" сутра 16. јуна 2012. у 10 сати у амфитеатру ДЗ Ниш

Акредитован програм број: 153-02-1464/2012-01 датум 17.05.2012.год.
Тема: Насиље у породици проблем целе зајединице – курс акредитован под редним бројем: А – 1 – 1785/2012
Предавач: др Луција Христов Митић, са сарадницима.
Место: амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум: 16.06.2012. - 10 сати

Курс је акредитован под редним бројем: А – 1 – 1785/2012 и намењен је лекарима,медицинским  сестрама ,психолозима и социолозима.

Курс слушаоцима доноси шест бодова за 2012. годину.
Пријаву извршити најкасније три дана пре едукације путем електронске поште:
http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/KMEprijava.xlt
Котизација: 1500 динара.
Котизацију уплатити на жиро рачун Дома здравља Ниш: Број: 840-586667-95
Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.
Котизацију је могуће уплатити и на лицу места код организатора.
Сви они који дођу непријављени неће моћи да присуствују едукацији и неће добити потврду о присуствовању. Такође, право на добијање потврде слушалац стиче ИСКЉУЧИВО регистрацијом пре почетка предавања код одговорног лица.