ПРОВЕРА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

На интернет презентацији Републичког фонда за здравствено осигурање објављен је сервис за проверу да ли осигураник има изабраног лекара. Приступ сервису налази се у групи Електронско пословање.

Провера изабраног лекара односно на линку http://www.rfzo.rs/index.php/provera-izabranog-lekara