ОДРЖАН КУРС «ЗНАЧАЈ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА И ЗАВИСНОСТИ ОД ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЛЕЧЕЊЕ КРВНО И ПОЛНО ПРЕНОСИВИХ БОЛЕСТИ»

У Дому здравља Ниш 05.06.2012. године одржан је курс «Значај раног препознавања ризичног понашања и зависности од психоактивних супстанци за превенцију и лечење крвно и полно преносивих болести». Организатор курса била је.Клиника за заштиту менталног здравља и психијатрију развојног доба Клиничког центра Ниш. Курс је био намењен лекарима.

Предавали су:

  • Проф.др Љиљана Константиновић, инфектолог
  • Проф.др Маја Јовановић, инфектолог
  • Др Верица Арсенијевић, психијатар
  • Др Јелена Матејић, психијатар
  • Др Владан Радивојевић, психијатар
  • Др Ивана Стојков, психијатар

Курсу је присуствовао велики број лекара различитих специјалности, како из нишког дома здравља, тако и из других здравствених установа, који су добили по 6 бодова, а предавачи по 12.