НОВИ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИМ ПОМАГАЛИМА

Правилник о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, ступуо је на снагу 30.05.2012. године. Правилник у целости може се преузети oвде