ИМЕНОВАН ОДБОР ЗА РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА


Дана 29.05.2012. године министар здравља Проф. др Зоран Станковић донео је Решење о именовању Одбора за расписивање избора за чланове скупштине Стоматолошке коморе Србије. Опширније на адреси:

http://www.stomkoms.org/index.php?option=com_content&view=article&id=214:izbori2012&catid=1:aktuelno