ОДРЖАНА ПРЕДАВАЊА У ОКВИРУ КМЕ У МАЈУ ОВЕ ГОДИНЕУ току маја месеца 2012. године у оквиру КМЕ у организацији Дома здравља Ниш, одржана су следећа предавања:

Тема: Препознавање, документовање и пријављивање злостављања и занематеривања деце - рад акредитован под редним бројем: А – 1 – 484/2012
Предавач: прим.др Биљана Марковић
Место: амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум: 09.05.2012. -13.30 сати

Тема: Гојазност код деце - како спречити – рад акредитован под редним бројем:
Д – 1 – 367/12
Предавач: мс Јелена Држајић
Место: амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум: 10.05.2012. -13.30 сати

Тема: Сестринске интервенције у служби за здравствену заштиту одраслих - курс – рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 291/12
Предавач: дипл.ецц вмс Данијела Нешић и сарадници
Место: амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум: 11.05.2012. -10.00 сати

Тема: Сестринске интервенције у лечењу болесника у ендокринологији - апликација инсулина – рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 286/12
Предавач: мс Слађана Богдановић
Место: амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум: 14.05.2012. -13.00 сати

Тема: Перинатални психички поремећаји.Улога патронажне сестре – рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 289/12
Предавач: вмс Душанка Радовановић
Место: амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум: 15.05.2012. -13.00 сати

Тема: Акутни кашаљ код деце – рад акредитован под редним бројем:
А – 1 – 486/2012
Предавач: прим.др Лозана Марковић
Место: амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум: 16.05.2012. -13.30 сати

Тема: Естетика у стоматологији конзвервативни третман дисколорација зуба– рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 296/12
Предавач: др спец.стом.протетике Наташа Илић
Место: амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум: 18.05.2012. -13.30 сати

Тема: Кинезитерапијски третман деце код сколиотичног државања тела – рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 293/12
Предавач: вфт Снежана Милосављевић
Место: амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум: 23.05.2012. -13.00 сати

Тема: Превентивне мере бола у леђима  – рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 297/12
Предавач: вфт Славица Смиљковић
Место: амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум: 25.05.2012. -13.00 сати