УТИСЦИ СА 12. КОНГРЕСА ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ

12. Конгрес физијатара са међународним учешћем одржан је од 17.05.2012. до 20.05.2012. у Врњачкој Бањи.

Овогодишњи конгрес је одржан у организацији Удружења физијатара Србије.

Конгресу су присуствовале колеге из Турске, Републике Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и других република. Кроз мини симпозијуме одрађено је више тема из области: неуролошка рехабилитација, дечија рехабилитација, рехабилитација пострауматских стања, повреде меког ткива, обољења периферне циркулације и др. Нове технологије у лечењу пацијената и новине у лечењу довеле су до побољшања квалитета живота болесника и смањењу онеспособљености.

Конгресу је присуствовало око 400 лекара.